Pami

SlužbyKe školení využíváme norem OHAS 18001 (BOZP), ISO 9001:2008, ČSN EN ISO 14001:2005.

 

Certifikace OHSAS 18001 (BOZP)
 
Norma stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti snižování pracovních úrazů a nehod a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla přijmout účinná opatření na změnu. 
Má za úkol systematické omezování rizik a nebezpečí, která ohrožují bezpečnost a zdraví všech zaměstnanců, snížení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů, snížení nákladů spojených s pracovními úrazy na pracovišti, prokazuje plnění závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vůči státním orgánům, subdodavatelům a odběratelům, přináší účinný systém, reagující pružně na změny požadavků z legislativních předpisů, bezpečnostních požadavků i změn uvnitř organizace. 


Certifikace ISO 9001:2008

Norma se zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.  
Má za úkol udržení stálé vysoké úrovně výrobního procesu a tím i stabilní a vysoké kvality poskytovaných služeb a výrobků zákazníkům, optimalizaci nákladů snížením provozních nákladů, nekvalitních výrobků, úspor energií i surovin, efektivně navyšovat tržby, zisky, tržní podíly, možnost získání nejnáročnějších zákazníků, zvýšení jejich spokojenosti, umožňuje účastnit se výběrových řízení o velké zakázky především ve státní správě, zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury, zlepšení pořádku a zvýšení výkonnosti celé organizace, zvýšení důvěry veřejnosti a státních orgánů, vytvoření systému pružně reagujícího na změny požadavků trhu, jednotlivých zákazníků, legislativních požadavků i změn uvnitř organizace.


Certifikace ČSN EN ISO 14001:2005
 
Norma stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti emisí ze své produkce (byť jen splnění zákonných limitů) a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla přijmout účinná opatření na změnu.
Má za úkol řízení dopadu aktivit firmy na životní prostředí, vytvoření pověsti prestižního podniku v oblasti ochrany životního prostředí, snížení budoucích nákladů vyplývajících z plánování výrobní infrastruktury zejména s integrací se systémem řízení kvality, včasné rozpoznání problémů a zamezení vzniku případných havárií, efektivní řízení rizik, poskytnutí vyšších záruk plnění právních a jiných požadavků, úsporu energií a materiálových zdrojů.


Zdroj textů: www.iso.cz

 

 

Naše školení:

BEZPEČNOST PRÁCE

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

POŽÁRNÍ OCHRANA

REVIZE TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

 

 

 

 

POTŘEBUJETE PORADIT? Chcete se rovnou přihlásit na školení? Kontaktujte nás
Pami
PAMI CZ SPOL. S R.O.
HABROVICE 92
403 40 ÚSTÍ NAD LABEM
MAIL: info@pamicz.cz
          ppami@seznam.cz

+420 602 446 805
+420 607 281 080
Důležité informace
Vyškolíme Vás,
zajístíme ISO


ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
2015 © Pami CZ spol. s r.o. | vytvořilo Lagarto